วิทยุ ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ร่วมฤดี สารสิน ราชดำริ ลุมพินี

image
เช่า
฿27,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 5
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿39,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 3
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿65,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 136.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 20
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿55,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿32,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿38,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 11
area พื้นที่ : 110.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 33
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 18
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿80,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 100.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿140,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 3
area พื้นที่ : 86.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿54,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿80,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 74.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 12
image
เช่า
฿26,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿27,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 11
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿22,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 5
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿39,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿26,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 19
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿40,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 15
area พื้นที่ : 99.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿25,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿26,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿37,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿100,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 77.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 36
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 26
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿200,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 305.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 4
floor 10
image
เช่า
฿120,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 192.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 7
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 11
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿190,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 85.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 14
image
เช่า
฿55,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 15
area พื้นที่ : 94.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 9
image
เช่า
฿60,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 95.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
เช่า
฿33,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 18
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿37,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿22,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 19
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿52,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 39
image
เช่า
฿26,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 16
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿40,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 28
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿19,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 25
area พื้นที่ : 59.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿140,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 21
area พื้นที่ : 210.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 4
floor 6
image
เช่า