image
เช่า
฿40,000
area พื้นที่ : 94.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿80,000
pin นวมินทร์ รามอินทรา
view 40
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿59,000
pin ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ
view 19
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 21.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿60,000
pin ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ
view 32
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿55,000
pin ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ
view 29
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 19.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 3
floor 1-4
image
เช่า
฿27,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 34
area พื้นที่ : 20.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 1-4
image
เช่า
฿27,000
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 1-4
image
เช่า
฿35,000
pin นนทบุรี บางใหญ่ บางบัวทอง
view 15
area พื้นที่ : 90.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 1-4
image
เช่า
฿290,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 21
area พื้นที่ : 430.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 3
image
เช่า
฿255,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
area พื้นที่ : 490.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿120,000
area พื้นที่ : 223.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿42,000
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿350,000
area พื้นที่ : 135.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿80,000
pin นวมินทร์ รามอินทรา
view 33
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿135,000
area พื้นที่ : 762.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿70,000
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿170,000
pin สำโรง สมุทรปราการ
view 28
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 1-4
image
เช่า
฿70,000
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 1-4
image
เช่า
฿0
area พื้นที่ : 150.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿40,000
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿70,000
area พื้นที่ : 220.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿39,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 29
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 1-4
image
เช่า
฿12,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 22
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿35,000
pin เยาวราช บางลำพู
view 26
area พื้นที่ : 126.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 2
floor 3
image
เช่า
฿90,000
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 3
floor 1-4
image
เช่า
฿160,000
pin ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ
view 25
area พื้นที่ : 77.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿29,000
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 4
image
เช่า
฿40,000
pin รังสิต ธรรมศาสตร์ ปทุม
view 35
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 1
image
เช่า
฿330,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 34
area พื้นที่ : 76.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 17.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿450,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 44
area พื้นที่ : 122.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 11-20
image
เช่า
฿53,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 52
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
เช่า
฿80,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 51
area พื้นที่ : 300.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 1-4
image
เช่า
฿150,000
area พื้นที่ : 450.00 ตร.ว.
room 6
bathroom มากกว่า 5
floor 1-4
image
เช่า
฿200,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 40
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 1-4
image
เช่า
฿100,000
pin วิภาวดี ดอนเมือง หลักสี่
view 27
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 1-4
image
เช่า
฿150,000
area พื้นที่ : 73.00 ตร.ว.
room 5
bathroom มากกว่า 5
floor 3
image
เช่า
฿145,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 30
area พื้นที่ : 149.00 ตร.ว.
room 5
bathroom 5
floor 1-4
image
เช่า
฿145,000
area พื้นที่ : 149.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 1-4
image
เช่า
฿85,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 19
area พื้นที่ : 97.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿40,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 21
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 3
image
เช่า
฿0
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 32
area พื้นที่ : 100.00 ตร.ว.
room 5
bathroom มากกว่า 5
floor 1-4
image
เช่า
฿450,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 41
area พื้นที่ : 560.00 ตร.ว.
room 5
bathroom มากกว่า 5
floor 1-4
image
เช่า
฿390,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 69
area พื้นที่ : 430.00 ตร.ว.
room 5
bathroom 1
floor 3