image
เช่า
฿34,500
pin สาทร นราธิวาส
view 0
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿80,000
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿450,000
area พื้นที่ : 73.00 ตร.ว.
room 4
bathroom มากกว่า 5
floor 3
image
เช่า
฿350,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 12
area พื้นที่ : 78.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 1-4
image
เช่า
฿75,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 12
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿60,000
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿120,000
area พื้นที่ : 61.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿180,000
area พื้นที่ : 115.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 1-4
image
เช่า
฿85,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ว.
room 6
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿100,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 4
image
เช่า
฿90,000
pin นวมินทร์ รามอินทรา
view 19
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿80,000
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 1-4
image
เช่า
฿220,000
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 3
image
เช่า
฿85,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 1-4
image
เช่า
฿90,000
area พื้นที่ : 67.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿63,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 26
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿75,000
area พื้นที่ : 61.00 ตร.ว.
room 4
bathroom มากกว่า 5
floor 2
image
เช่า
฿120,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 17
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 1-4
image
เช่า
฿180,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 18
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿350,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 21
area พื้นที่ : 84.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 3
image
เช่า
฿250,000
area พื้นที่ : 83.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿39,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 35
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 1-4
image
เช่า
฿350,000
area พื้นที่ : 135.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿140,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 25
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 1-4
image
เช่า
฿120,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 22
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿29,000
area พื้นที่ : 18.50 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 1-4
image
เช่า
฿280,000
area พื้นที่ : 107.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿38,000
area พื้นที่ : 67.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿150,000
area พื้นที่ : 120.00 ตร.ว.
room 6
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿39,000
pin สำโรง สมุทรปราการ
view 28
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿330,000
area พื้นที่ : 106.50 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 2
image
เช่า
฿120,000
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 2
image
เช่า
฿29,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿320,000
area พื้นที่ : 106.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 5
floor 1-4
image
เช่า
฿70,000
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 3
image
เช่า
฿95,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 44
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 4
bathroom มากกว่า 5
floor 1-4
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 2
image
เช่า
฿99,000
pin ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ
view 40
area พื้นที่ : 310.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 5
floor 3
image
เช่า
฿55,000
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 1
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 1-4
image
เช่า
฿35,000
pin พระราม 5 ราชพฤกษ์ บางกรวย
view 40
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 2
image
เช่า