วิทยุ ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ร่วมฤดี สารสิน ราชดำริ ลุมพินี

image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿42,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 5
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿21,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 18
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿36,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿300,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 209.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 45
image
เช่า
฿36,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 2
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿55,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 100.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
เช่า
฿80,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 15
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 18
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
image
เช่า
฿90,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 13
area พื้นที่ : 82.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 38
image
เช่า
฿29,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 67
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿38,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 56
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿16,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 52
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 40
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 11
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 40
image
เช่า
฿39,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 27
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿42,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 40
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 30
image
เช่า
฿40,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 18
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿65,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 43
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿50,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 80
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 25
image
เช่า
฿85,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 55
area พื้นที่ : 74.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 33
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿130,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 50
area พื้นที่ : 86.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 20
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 44
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 24
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿19,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 37
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿47,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿200,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 40
area พื้นที่ : 310.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿60,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 36
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿120,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 30
area พื้นที่ : 145.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿80,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 61
area พื้นที่ : 74.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21
image
เช่า
฿130,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 12
area พื้นที่ : 117.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 19
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 23
area พื้นที่ : 69.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿30,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 25
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿55,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 36
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿30,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 11
area พื้นที่ : 81.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 3
image
เช่า
฿46,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 42
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿29,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 25
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 30
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿25,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 11
area พื้นที่ : 64.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿25,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 52
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿120,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 102.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 27
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿40,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 135.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 25
image
เช่า
฿66,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 16
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿18,500
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 40
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37