image
ขาย
฿15,000,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 11
area พื้นที่ : 81.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 2
image
ขาย
฿3,890,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 20
area พื้นที่ : 26.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
ขาย
฿770,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
ขาย
฿4,700,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 24
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
ขาย
฿33,500,000
area พื้นที่ : 140.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 22
image
ขาย
฿2,500,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 35
area พื้นที่ : 26.41 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿1,390,000
฿1,290,000
pin รัตนาธิเบศร์ สนามบินน้ำ พระนั่งเกล้า
view 33
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
ขาย
฿35,900,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 29
area พื้นที่ : 125.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 22
image
ขาย
฿1,800,000
pin เกษตร นวมินทร์ ลาดปลาเค้า
view 46
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
฿5,350,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 30
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
ขาย
฿2,990,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 37
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
ขาย
฿6,299,000
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 18
image
ขาย
฿3,990,000
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
ขาย
฿2,350,000
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
ขาย
฿13,000,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 50
area พื้นที่ : 86.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 20
image
ขาย
฿4,700,000
pin ปิ่นเกล้า จรัญสนิทวงศ์
view 99
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 14
image
ขาย
฿2,600,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
ขาย
฿5,400,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 53
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
ขาย
฿3,900,000
pin พระราม 3 สาธุประดิษฐ์
view 49
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
ขาย
฿2,200,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
ขาย
฿1,750,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
ขาย
฿6,950,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 59
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 12
image
ขาย
฿2,850,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
ขาย
฿2,800,000
pin รัชดา ห้วยขวาง
view 50
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿10,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
ขาย
฿2,200,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
ขาย
฿13,200,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 52
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 3
bathroom 3
image
ขาย
฿3,300,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
ขาย
฿1,780,000
pin นวมินทร์ รามอินทรา
view 50
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿19,900,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 50
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
ขาย
฿2,600,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿2,250,000
pin แจ้งวัฒนะ เมืองทอง
view 48
area พื้นที่ : 30.81 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
ขาย
฿3,400,000
pin สาทร นราธิวาส
view 33
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿2,800,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
ขาย
฿5,300,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 53
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
ขาย
฿3,600,000
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11
image
ขาย
฿4,900,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 53
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
ขาย
฿9,220,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 62
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 28
image
ขาย
฿7,990,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 42
area พื้นที่ : 59.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 6
image
ขาย
฿6,000,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
ขาย
฿2,900,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿1,800,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 46
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
ขาย
฿6,999,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 62
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 17
image
ขาย
฿2,650,000
pin เกษตรศาสตร์ รัชโยธิน
view 59
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
ขาย
฿3,990,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
ขาย
฿2,950,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 41
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
ขาย
฿1,700,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
ขาย
฿2,300,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 32
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5