อ่อนนุช อุดมสุข พระโขนง บางจาก ปุณณวิถี

image
เช่า
฿19,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 1
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿60,000
area พื้นที่ : 85.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 25
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿33,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 8
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 34
image
เช่า
฿33,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 38
image
เช่า
฿19,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 7
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿12,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 4
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿32,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 9
area พื้นที่ : 59.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿28,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 7
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿15,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 15
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿14,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 15
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿18,500
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 15
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 22
image
เช่า
฿10,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 11
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿15,500
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿14,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 8
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿14,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 12
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿17,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 41
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿16,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 16
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿14,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 34
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿12,500
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿16,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 27
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿0
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 9
area พื้นที่ : 76.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿42,000
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿8,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿24,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 57
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿15,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 81
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿12,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 11
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿9,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 78.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 6
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿13,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 21
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿13,500
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 123
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿15,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 36
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿13,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 45
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿15,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 68
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28