image
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด แอสปาย พระราม 4
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด แอสปาย พระราม 4 มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน

คอนโด แอสปาย พระราม 4

image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 39
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 228
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 50
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 34
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿15,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 57
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 65
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 45
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 31
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿10,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 81
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿21,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 40
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 18
image
เช่า
฿15,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 70
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 114
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 74
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 57
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿12,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 87
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 49
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 84
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 136
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 55
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 75
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 178
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿18,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 56
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 31
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 53
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 60
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 57
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿12,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 45
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿15,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 47
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 68
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 79
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿9,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 77
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 52
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿9,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 64
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 76
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 76
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿12,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 79
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 70
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
image
เช่า
฿16,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 94
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿18,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 124
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿15,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 67
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 97
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿16,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 85
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 89
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿9,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 98
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 107
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 95
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 117
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿9,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 105
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 189
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด แอสปาย พระราม 4 มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน