image
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด แอสปาย พระราม 4
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด แอสปาย พระราม 4 มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน

คอนโด แอสปาย พระราม 4

image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 13
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 89
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 15
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 84
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 21
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿20,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 55
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 31
image
เช่า
฿13,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 27
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿13,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 30
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿9,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 39
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 46
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 40
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 142
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 22
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 88
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿9,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 37
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 32
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿25,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 47
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 64
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 44
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 44
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 59
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 58
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 319
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 141
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 82
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿15,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 162
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 138
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 108
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿21,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 90
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 18
image
เช่า
฿15,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 130
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 284
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 180
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 151
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 116
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 106
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 260
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 95
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 128
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 106
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿12,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 91
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿15,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 100
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า