พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

image
เช่า
฿16,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿12,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿35,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 18
area พื้นที่ : 59.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 28
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿16,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿16,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿42,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 14
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿43,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿40,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 18
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 37
image
เช่า
฿13,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿22,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 11
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿32,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 15
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 17
image
เช่า
฿22,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿29,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 43
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 27
image
เช่า
฿17,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 20
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿23,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 25
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿18,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 12
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿18,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 10
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿32,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 20
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 12
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿70,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 77.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿29,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 10
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 19
image
เช่า
฿9,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿9,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿11,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 13
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿18,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿24,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 12
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 14
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿14,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 59
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿12,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 53
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿17,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 74
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿14,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 27
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿25,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿27,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 13
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿48,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 32
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 60
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿18,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 40
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿30,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 40
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 19
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿18,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 38
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿28,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 44
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿11,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 23
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿11,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 17
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿13,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 41
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿0
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 17
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿22,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 56
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24