image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿30,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 0
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 7
image
เช่า
฿60,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 0
area พื้นที่ : 72.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 37
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿38,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 7
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿40,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿19,500
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 0
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
image
เช่า
฿27,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 0
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿40,000
pin อารีย์ อนุสาวรีย์
view 0
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿72,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 18
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿27,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 17.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 3 สาธุประดิษฐ์
view 0
area พื้นที่ : 67.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿11,000
pin รัชดา ห้วยขวาง
view 0
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿20,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 0
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿7,000
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿12,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 3
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿48,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿34,500
pin สาทร นราธิวาส
view 0
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿22,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 0
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿12,000
pin บางซื่อ วงศ์สว่าง เตาปูน
view 0
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿59,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿12,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 1
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿13,500
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿42,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 73.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿12,000
pin นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา
view 0
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿14,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 0
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿18,500
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8