คลองเตย กล้วยน้ำไท ท่าเรือ พระราม 4

image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿65,000
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 16
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 11
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 13
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 9
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 89
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 15
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 84
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿15,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 13
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 21
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿75,000
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿20,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 55
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 31
image
เช่า
฿9,500
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿13,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 27
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿13,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 30
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿27,000
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿85,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 21
area พื้นที่ : 300.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 4
floor 21
image
เช่า
฿9,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 39
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 35
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 46
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 40
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 26
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 142
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 22
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 88
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿14,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿9,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 37
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 32
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 73.85 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿75,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 49
area พื้นที่ : 67.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 20
image
เช่า
฿115,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 33
area พื้นที่ : 15 ตร.ว.
room 3
floor 7
image
เช่า