คลองเตย กล้วยน้ำไท ท่าเรือ พระราม 4

image
เช่า
฿12
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 6
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
floor 2
image
เช่า
฿120,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 1
area พื้นที่ : 300.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 4
floor 21
image
เช่า
฿13,500
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿75,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 62
area พื้นที่ : 67.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 20
image
เช่า
฿0
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 11
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿30,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 26
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 74
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 39
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 228
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿50,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 19
area พื้นที่ : 122.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿7,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 22
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 50
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿17,500
area พื้นที่ : 72.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿11,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 34
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿10,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 28
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 51
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 72.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5
image
เช่า
฿70,000
area พื้นที่ : 85.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 17
image
เช่า
฿18,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 26
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿15,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 57
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 65
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 45
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿14,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 31
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿15,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 45
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿10,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 81
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 47
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿15,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 34
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿12,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 46
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿21,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 40
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 18
image
เช่า
฿65,000
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 16
image
เช่า
฿27,900
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿9,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 38
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿12,500
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 43
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿20,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 39
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿15,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 70
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿18,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 35
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 114
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 74
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿13,000
pin คลองเตย กล้วยน้ำไท
view 57
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15