image
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด ไอดีโอ โอทู
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด ไอดีโอ โอทู มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน

คอนโด ไอดีโอ โอทู

image
เช่า
฿10,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 29
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿22,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 26
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿10,500
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 16
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿15,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 26
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿25,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 28
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 18
image
เช่า
฿15,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 63
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 34
image
เช่า
฿14,500
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 30
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿25,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 20
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 34
image
เช่า
฿14,500
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 25
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿22,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 48
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿13,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 24
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿12,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 95
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿13,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 59
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿15,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 39
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿20,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 23
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿12,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 29
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿20,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 45
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿12,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 36
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿11,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 41
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿12,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 36
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿23,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 31
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿8,500
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 34
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿23,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 51
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿23,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 43
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿27,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 117
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿10,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 80
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿9,500
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 55
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿15,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 56
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿11,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 59
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿12,500
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 44
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿17,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 71
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿20,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 67
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 18
image
เช่า
฿20,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 67
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿11,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 63
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿14,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 63
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿14,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 114
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿14,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 55
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿8,500
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 74
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿9,500
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 83
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿20,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 97
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿12,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 86
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿12,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 106
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿10,500
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 80
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿25,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 105
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 9
image
เช่า
฿13,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 93
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿14,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 88
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿13,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 79
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
ขาย
฿3,290,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 75
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด ไอดีโอ โอทู มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน