image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿90,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 86.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 27
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 14
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿74,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 86.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 26
image
เช่า
฿23,000
pin บางซื่อ วงศ์สว่าง เตาปูน
view 7
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿6,000
pin นวมินทร์ รามอินทรา
view 5
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿17,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 5
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿9,500
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5
image
เช่า
฿60,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿13,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 7
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿24,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿26,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 100.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿20,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 4
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿9,500
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿7,500
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿8,800
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿10,000
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 17
image
เช่า
฿12,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 9
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿18,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 8
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿16,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿28,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿6,000
pin พระราม 5 ราชพฤกษ์ บางกรวย
view 1
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿16,500
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿9,500
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24