สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

image
เช่า
฿22,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿33,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿78,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 96.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 22
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 3
image
เช่า
฿45,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿23,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿28,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿100,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 86.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 12
image
เช่า
฿49,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿120,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 105.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 12
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿33,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿140,000
area พื้นที่ : 121.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
฿40,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿42,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 0
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 6
image
เช่า
฿27,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿23,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿18,500
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿22,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿23,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿18,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿63,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 88.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 26
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿100,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 160.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 27
image
เช่า
฿38,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 40
image
เช่า
฿22,500
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿45,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿65,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿19,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿23,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿45,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿31,000
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 9
image
เช่า
฿28,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿40,000
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 1
area พื้นที่ : 68.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 2