สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿42,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿29,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 2
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿78,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 96.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 16
image
เช่า
฿48,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 9
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿32,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 9
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿27,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿75,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 150.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 3
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 99.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿16,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿80,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 106.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿74,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 86.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 26
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 14
image
เช่า
฿90,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 86.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 27
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿60,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 13
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 17
image
เช่า
฿22,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿23,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿28,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿65,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 14
image
เช่า
฿32,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 9
area พื้นที่ : 83.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 28
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 73.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 13
area พื้นที่ : 82.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿20,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 13
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 15
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿20,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 12
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿33,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 10
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า