พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

image
เช่า
฿18,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿22,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿16,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿32,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿22,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿22,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿14,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 15
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿25,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 12
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿16,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿28,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿24,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
image
เช่า
฿16,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 34
image
เช่า
฿17,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 11
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 43
image
เช่า
฿18,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 15
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿25,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 12
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿17,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿23,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 17
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿12,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 25
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿30,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 16
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 26
image
เช่า
฿20,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 12
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿20,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿15,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 13
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿20,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 14
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿17,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 20
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿30,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿60,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 72.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 37
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 38
image
เช่า
฿75,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 84.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 30
image
เช่า
฿19,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿45,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 11
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 28
image
เช่า
฿28,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿33,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 11
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿24,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿22,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 41
image
เช่า
฿26,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 15
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿11,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 18
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿19,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 18
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿24,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30