ลาดพร้าวตอนต้น ห้าแยกลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว โชคชัยร่วมมิตร

image
เช่า
฿15,500
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 3
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿13,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 9
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿16,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 7
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿27,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 28
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 15
image
เช่า
฿35,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 18
area พื้นที่ : 61.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 2
floor 7
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 13
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 39
image
เช่า
฿27,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 12
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿43,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 7
area พื้นที่ : 59.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 37
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿17,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 12
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 9
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿25,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 16
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 19
floor 1
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 6
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 13
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 11
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 9
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿22,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 13
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿27,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 11
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 42
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿32,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 18
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 22
image
เช่า
฿18,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 21
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 12
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿15,888
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 8
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 40
image
เช่า
฿35,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 14
area พื้นที่ : 77.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 23
image
เช่า
฿15,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 15
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿16,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 22
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿16,800
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 13
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿30,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 35
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿18,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 22
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿45,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 23
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 38
image
เช่า
฿17,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 21
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿12,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 16
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿15,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 24
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿18,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 12
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿16,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 18
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 43
image
เช่า
฿17,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 19
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿38,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 18
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 20
image
เช่า
฿24,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 22
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 24.00