Home Property เราเชี่ยวชาญในงานขายเช่าคอนโด ทั่ว กทม

banner-promotion

Home Property เราเชี่ยวชาญในงานขายเช่าคอนโด ทั่ว กทม เราเน้นงาน ขาย เช่า คอนโด บ้าน ที่อยู่อาศัย เราปิดเคสเดือนละไม่น้อยกว่า 200 300 เคสต่อเดือน เรามี ทีมงานเอเจนที่ทำงานนี้ fulltime 40 กว่าคน ทั่ว กทม เรามีจำนวนลูกค้าที่มีความต้องการซิ้อ เช่าคอนโด มากกว่า 4 - 5000 คนต่อเดือน เรามีลูกค้าที่กลับมาใช้บริการเราซ้ำมากกว่า 80% เพราะเราเข้าใจถึงความต้องการ และ ความกังวลของลูกค้าเรา เพราะเราดูแลทรัพย์สินของลูกค้าเสมือนทรัพย์สินของเรา นอกจากงานนายหน้า Home Property เราให้ความสำคัญกับอนาคตของคนในทีม เราวางแผนการสร้างรายได้ ไม่จำกัดให้ทุกคนในทีม ด้วยการสร้างระบบการทำงาน เราวางแผนการสร้าง Passive income จากงานนายหน้า จากทรัพย์สินคนอื่น เราวางแผนการสร้าง Passive income จากการสร้างทีม สอนทีม เป็นพี่เลี้ยง เรามีแบบการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน เรามีทีมพี่เลี้ยงที่มากไปด้วยประสบการณ์ ที่ดูแลให้คำปรึกษา สอนงาน จับมือทำ ตลอดการทำงาน